Loading...
Vragen?2018-12-31T12:07:36+01:00

Veelgestelde vragen

Het bedrijf Zijlstra Controle & Administratie bestaat al meer dan 20 jaar. Het bedrijf is op 1 juni 1995 opgericht. Het kantoor was destijds bij de eigenaar aan huis. Ondertussen is het flink gegroeid. Het bedrijf is inmiddels gevestigd in kantorengebouw “Businesspark Ter Apel”.
Zijlstra Controle & Administratie werkt met vaste prijsafspraken. Bij extra werkzaamheden rekent Zijlstra Controle & Administratie een uurtarief.
Zijlstra Controle & Administratie werkt voornamelijk met Unit 4 en Snelstart. Heeft u een ander boekhoudprogramma? Geen probleem. Wij kunnen met veel boekhoudprogramma’s werken of dit gemakkelijk overzetten.
Sinds kort beschikken wij ook over het nieuwe online boekhoudprogramma ‘Scan & Herken’ van Unit 4 via Basecone. Dit is de nieuwe generatie scan- en herkensoftware voor complete ontzorging. Unit 4 Basecone is een online applicatie die u helpt om facturen en kasbonnetjes op een eenvoudige wijze aan te leveren en vervolgens snel en makkelijk te verwerken naar Unit 4 Multivers Online. Voor meer info klik hier.
Voor telefonisch contact momenten proberen wij zoveel mogelijk een vast aanspreekpunt te houden. Wij kunnen dit niet altijd garanderen. Voor de fysieke afspraken heeft u altijd een vast contactpersoon.
Nee, in de meeste gevallen niet. Alleen middelgrote en grote ondernemingen moeten een accountantsverklaring hebben bij hun jaarrekening. Kleine ondernemingen kunnen hun werkzaamheden prima laten doen door een administratiekantoor.
Ja. Een goede administratie is van essentieel belang voor uw onderneming. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is in de eerste plaats belangrijk voor uw eigen bedrijfsvoering. Maar een goede administratie heeft u ook nodig om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, zoals het invullen van uw aangiften, en als bewijs tegenover de Belastingdienst.
U moet uw administratie in beginsel zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerende zaken zelfs tien jaar, en jaarrekeningen 20 jaar.
Voor het voeren van uw boekhouding hebben wij nodig:
1. Inkoopfacturen
2. Verkoopfacturen
3. Kasstukken
4. Bankafschriften
5. Overige gegevens
De belastingen waarmee u als startende ondernemer te maken kunt krijgen zijn BTW (Omzetbelasting), Vennootschapsbelasting (bij een besloten vennootschap), Inkomstenbelasting en als u personeel in dienst heeft, Loonbelasting. Daarnaast krijgt u te maken met gemeentelijke belastingen (onroerendzaakbelasting, overige heffingen zoals gemeentelijke vergunningen).
Naast het voeren van uw boekhouding kunt u bij ons ook terecht voor het opstellen van de jaarrekening, de btw-aangifte, de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting en de salarisadministratie. Ook kunt u bij ons terecht voor financieel en commercieel advies om uw bedrijfsvoering te verbeteren of door te lichten. Onze uitgebreide kennis en ervaring binnen groot- en kleinbedrijf delen wij graag met u.
U kunt uw cijfers maandelijks op papier en/of online zien. Hier kunt u zelf voor kiezen. Binnenkort is het bij ons ook mogelijk om de cijfers vaker online in te zien, zodat de klanten zicht hebben op de actuele cijfers van hun bedrijf.
U kunt direct contact met ons krijgen via de telefoon en via de e-mail streven wij erna om dezelfde dag te antwoorden.
Overstappen kan op ieder moment. Als u beslist om klant te worden bij Zijlstra Controle & Administratie, ontvangen wij van u graag de gegevens die wij nodig hebben. Indien u wenst kunnen wij het proces afstemmen met uw bestaande accountant of eerdere administrateur.
U kunt uw boekingsstukken digitaal aanleveren of wij halen uw boekingsstukken persoonlijk bij u op.
Zijlstra Controle & Administratie richt zich op kleine en middelgrote bedrijven (tot 250 medewerkers), startende ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.
  • Besloten Vennootschap,
  • Naamloze Vennootschap
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Vennootschap Onder Firma waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • Vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten
  • Buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland
  • Ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

Overige organisaties, zoals eenmanszaken, hoeven niet te deponeren.

De jaarrekening moet in principe binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gereed zijn, waarna het stuk richting de aandeelhouders gaat. Deze hebben dan nog eens twee maanden de tijd hebben om de jaarrekening goed te keuren.

Mocht er langer nodig zijn om de jaarrekening op te stellen, dan kunnen de aandeelhouders het bestuur maximaal zes maanden uitstel verlenen. Dit uitstel hoeft overigens niet te worden gemeld bij de Kamer van Koophandel.

Als er geen sprake is van een gebroken boekjaar, dan zou de jaarrekening dus uiterlijk 31 juli definitief goedgekeurd kunnen zijn door de aandeelhouders. In het geval van uitstel is dat 31 januari van het daaropvolgende jaar.

De jaarrekening moet binnen acht dagen nadat hij door de aandeelhouders is goedgekeurd, worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De financiële gegevens van deze bedrijven worden inzichtelijk voor iedereen die hierin interesse heeft. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is, is het voor het imago van bedrijven ook gezonder om zich aan de afspraken te houden.
Het is belangrijk om te weten dat u altijd verantwoordelijk bent voor de (gevolgen van de) ingediende belastingaangifte, ook al is deze door uw boekhouder verzorgd en ook al zijn daar grove fouten in gemaakt. Zolang uw boekhouder maar een akkoord van u heeft is hij ingedekt. U doet er dus goed aan een administratiekantoor of boekhouder te nemen die u vertrouwt en deskundig is.

Staat uw vraag er niet bij?

wij beantwoorden graag uw vragen

contact met ons