Privacy Statement2018-12-31T12:07:35+01:00

Privacy Statement

Privacy Statement
Hierbij vindt u het Privacy-statement van Zijlstra Controle &  Administratie B.V.  Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan welke worden verzameld door Zijlstra Controle &  Administratie B.V.

Inleiding
In dit Privacy-statement kunt u alles lezen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgegaan.  Zo wordt hierin uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Het Privacy-statement kan gewijzigd worden door nieuwe wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud

1. Zijlstra Controle & Administratie B.V.
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslag periode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
7. Plichten

 

01. Zijlstra Controle &  Administratie B.V.

U leest op dit moment het Privacy-statement van Zijlstra Controle &  Administratie B.V.

Zijlstra Controle & Administratie B.V. is een professioneel administratiekantoor met meer dan 20 jaar ervaring in het MKB. Wij hebben ons gespecialiseerd in een uitgebreid dienstenpakket, waarbij wij ons onderscheiden in deskundigheid, betrokkenheiden persoonlijk contact. Zijlstra Controle & Administratie B.V is aangesloten bij Extendum een landelijk kennisplatform voor accountants en hun klanten.

Er zijn situaties in ons werk waarbij uw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom van belang dat u op de hoogte bent over wat er met deze gegevens wordt gedaan. Hierover gaat deze verklaring. Indien u nog vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door Zijlstra Controle &  Administratie B.V. neem dan gerust contact met ons op.

Zijlstra Controle &  Administratie B.V.
Nomdenweg 5
9561 AM  Ter Apel

Postbus 126
9560AC Ter Apel

0599-589070

Btw. Nr 8158.67.785.B.01  | KVK Nr. 02093818

info@zijlstraca.nl
www.zijlstraca.nl

 

02. Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Zijlstra Controle &  Administratie B.V.
Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Zijlstra Controle &  Administratie B.V. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. (Bedrijfs-)naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Zijlstra Controle &  Administratie B.V.Daarnaast kan er mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Zijlstra Controle &  Administratie B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens welke nodig zijn om u een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld (bedrijfs-)naam, e-mailadres, telefoonnummer of eventueel projectomschrijving.

Analytics
De website van Zijlstra Controle &  Administratie B.V. verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. U kunt hierbij denken aan informatie voor de duur van uw website-bezoek of de webpagina’s die u regelmatig bezoekt.

Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, of omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met (potentiële) relaties en/of opdrachtnemers.

 

03. Ontvangers

De gegevens die Zijlstra Controle &  Administratie B.V. ontvangt en verwerkt, worden op de volgende wijze beheerd:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en (bedrijfs-)naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Server
De e-mail van Zijlstra Controle &  Administratie B.V. wordt gehost op onze eigen server SVRZYL1.  Als u contact opneemt via het webformulier of via e-mail, worden deze betreffende e-mails opgeslagen op deze server.

 

04. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Zijlstra Controle &  Administratie B.V. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich ten alle tijde afmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar Zijlstra Controle &  Administratie B.V.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Zijlstra Controle &  Administratie B.V. via mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld (bedrijfs-) naam, en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw (bedrijfs-)naam of uw e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

05. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Zijlstra Controle &  Administratie B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software. Het aantal apparaten welke toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van  Zijlstra Controle &  Administratie B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

06. Uw rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Zijlstra Controle &  Administratie B.V.  vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u aangeven door een e-mail te sturen of telefonisch contact op met ons op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Zijlstra Controle &  Administratie B.V.

Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL-link onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Zijlstra Controle &  Administratie B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Zijlstra Controle &  Administratie B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Zijlstra Controle &  Administratie B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat Zijlstra Controle &  Administratie B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Zijlstra Controle &  Administratie B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u gebruik wilt maken van dit recht kunt u een e-mail sturen naar info@zijlstraca.nl. Stuur in deze e-mail een kopie ID-bewijs mee waarbij de pasfoto, het documentnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Wij streven ernaar om binnen één week te reageren op uw verzoek.

 

07. Plichten

Zijlstra Controle &  Administratie B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Zijlstra Controle &  Administratie B.V. via e-mail. Uw gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Zijlstra Controle &  Administratie B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Zijlstra Controle &  Administratie B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Zijlstra Controle &  Administratie B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zijlstra Controle &  Administratie B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zijlstra Controle &  Administratie B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Zijlstra Controle &  Administratie B.V.
Nomdenweg 5
9561 AM  Ter Apel

Postbus 126
9560AC Ter Apel

0599-589070

Btw. nr. 8158.67.785.B.01  | KVK Nr. 02093818

info@zijlstraca.nl
www.zijlstraca.nl