Loading...
Home2018-12-31T12:07:36+01:00

Waarmee mogen wij u helpen?

u krijgt bij ons de aandacht die u verdient!

Administratie

Financieel beheer valt of staat met een effectieve en efficiënte administratieve bedrijfsvoering. Al voor vele bedrijven heeft Zijlstra Controle & Administratie jaarrekeningen samengesteld, de tussentijdse cijfers en verschillende begrotingen opgesteld. De medewerkers kunnen naast het opstellen van de cijfers ook de nodige conclusies eruit trekken, waar u als ondernemer ook echt wat aan heeft…

Lees meer

Salarisadministratie

Met personeel werken brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Loonstroken, aanmelding bij verschillende instanties, ziekte, wet poortwachter etc. Zijlstra Controle & Administratie heeft specialisten op salarisgebied in dienst. Een gedegen kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimpolitiek is noodzakelijk…

Lees meer

Advies

Ondernemen is meer dan in- en verkoop. Zelfs het kleinste MKB-bedrijf kan te maken krijgen met ‘grote’ problemen of een moeilijke periode, direct of indirect in relatie tot het financieel beleid. Zijlstra Controle & Administratie kan u ook in die gevallen bijstaan met deskundig advies.
Ook bij uitbreiding van uw onderneming of start van een nieuwe onderneming staan wij u terzijde. Wij helpen u bij het opstellen van uw ondernemersplan en de investerings-, de exploitatie- en de liquiditeitsbegroting die u daar voor nodig heeft…

Lees meer

Fiscale zaken

Belastingregels zijn ingewikkeld. Vaak gaat er veel kostbare tijd verloren met belastingtechnische zaken die niet gemakkelijk zijn geworden omdat de belastingwet regelmatig veranderd. Zijlstra Controle & Administratie neemt deze last van uw schouders! Onze medewerkers hebben actuele kennis over belastingen, belastingaangifte en de fiscale regelgeving en beschikken over moderne software voor elektronische aangiften….

Lees meer

Welkom bij Zijlstra Controle & Administratie